RADIOAMATØRERNE
RINGKØBING-SKJERN

Vardevej 11
6880 Tarm

Klubaften:
tirsdag kl. 19 - 22
menu

Nyt i afdelingen

22. december 2017

Alle medlemmer og venner af afdelingen ønskes en rigtig gældelig jul samt et godt nytår.
Husk at tirsdag mellem jul og nytår i år falder på en helligdag og vi holder derfor lukket. På gensyn d. 2. januar 2018.

73 de Bestyrelsen

7. december 2017

D. 12 december har vi julehygge for alle medlemmer, (X)YL og 2. harmoniske.
Velmødt til en hyggelig aften

73 de Bestyrelsen

17. september 2017

Afdelingen er vært ved efterårets områdemøde lørdag d. 30. sep.
Der vil være mulighed for at deltage i en frokost mellem kl. 12.00 og 13.00.
Tilmelding til frokosten nødvendigt på mail{a}oz0edr.dk senest 23/9 (Der kan betales med mobilepay og kontakt).
Mødet starter kl. 13.00
Medlemskab af EDR en forudsætning for at deltage
73 de Bestyrelsen

12. august 2017

Vestjylland repeateren er nu blevet erstattet af reserve repeateren.
Det betyder at pilottonen ikke virker, man skal altså bruge 1750Hz for at åbne, tilgengæld er frekvensen stadig 145.600MHz
Vi vil gerne opfordre alle til at bruge repeateren flittigt, det er aktiviteten den næste tid der bestemmer repeaterens overlevelse.
73 de Bestyrelsen

21. maj 2017

Vi konstaterede i vinters at Vestjylland repeateren var gået i stykker. Det har dog været lidt svære end forventet at finde nogen som har mulighed for at ombytte repeateren med reserven inden for åbningstiden i tårnet. Derfor har det ikke været muligt at få den i gang igen.
Samtidig har der heller ikke vist sig den helt store mangel på repeateren og kun ganske få har spurgt til hvornår den kommer i gang igen. Vi vil i bestyrelsen derfor rigtig gerne høre fra nogen som har lyst til at indgå i et team til driften af repeateren. (mailadressen står nederst på siden). Høre vi ikke fra nogen, må vi tage til overvejelse om den gamle hæderkronede repeater har sin berettigelse længere.
73 de Bestyrelsen

14. marts 2017
Årets generalforsamling blev afholdt i ro og orden. Formanden berettede lidt om hvad vi har lavet det sidste år, og kassereren fortalte at 2016 økonomisk går i ca. nul, selvom der var budgeteret med et lille underskud.
Oz7ST, Steffan blev afløst af OZ0KK, Kristian i arbejdsudvalget.
Et fyldigt referat vil være tilgængelig på google drevet senere.
73 de Bestyrelsen

18. febuar 2017
Problemerne med Vestjylland er mere omfattende end lige først antaget.
Vi arbejder på om problemerne skal løses, eller vi skal erkende at repeateren stort set ikke bruges, fordi tiden er løbet fra den og det måske er bedst helt at afslutte denne æra.
73 de Bestyrelsen

20. januar 2017
Vestjylland repeateren på 145.600 MHz har i øjeblikket en dårlig modtager. Det betyder at det ikke er muligt at benytte repeateren, selvom den sender sit ID. Der arbejdes på en løsning.
73 de Bestyrelsen

læs mere

Velkommen


Vi nørder med radio og elekronik

Kom forbi og se hvad vi laver
*** (c) EDR RINGKØBING-SKJERN * mail{a}oz0edr.dk ***