RADIOAMATØRERNE
RINGKØBING-SKJERN

Vardevej 11
6880 Tarm

Klubaften:
tirsdag kl. 19 - 22
menu

Nyt i afdelingen

14. marts 2017
Årets generalforsamling blev afholdt i ro og orden. Formanden berettede lidt om hvad vi har lavet det sidste år, og kassereren fortalte at 2016 økonomisk går i ca. nul, selvom der var budgeteret med et lille underskud.
Oz7ST, Steffan blev afløst af OZ0KK, Kristian i arbejdsudvalget.
Et fyldigt referat vil være tilgængelig på google drevet senere.
73 de Bestyrelsen

18. febuar 2017
Problemerne med Vestjylland er mere omfattende end lige først antaget.
Vi arbejder på om problemerne skal løses, eller vi skal erkende at repeateren stort set ikke bruges, fordi tiden er løbet fra den og det måske er bedst helt at afslutte denne æra.
73 de Bestyrelsen

20. januar 2017
Vestjylland repeateren på 145.600 MHz har i øjeblikket en dårlig modtager. Det betyder at det ikke er muligt at benytte repeateren, selvom den sender sit ID. Der arbejdes på en løsning.
73 de Bestyrelsen

læs mere

Ugerevyen

UGE 10
Så blev vi færdige med at bore huller i vores strømforsyninger.
I næste uge er der generalforsamling, og derefter går vi i gang med at samle srømforsyningerne.
Vy 73 de OZ7ADZ, Niels

UGE 7
De sidste uge har stået i strømforsyning, byggge mode. De fleste stumper er nu i hus, og alle er godt i gang med den mekaniske opbygning
Vy 73 de OZ7ADZ, Niels

UGE 2
Denne uge bar preg af vores bygge projekt. Der kommer stadig flere og flere stumper på bordene, i denne uge kom kasserne, så nu er der snart ved at være klart til den mekaniske opbygning
Vy 73 de OZ7ADZ, Niels

se 2016
*** (c) EDR RINGKØBING-SKJERN * mail{a}oz0edr.dk ***